5/3/14

กะเทยไม่เคยนอกใจ - วิด ไฮเปอร์ อาร์ สยาม Love story goes viral

The music video that tells the story of love between a transsexual woman and her best childhood friend, has gone viral on YouTube.

Video musical de una TRANSEXUAL. Hay partes q no me gustan como el masoquismo pero por algo empieza la inclusión social.

เพลงรักป๊อปร็อก ทุกคำชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นความรู้สึกที่ หนุ่มวิด ไฮเปอร์ อาร์ สยาม ขอพูดแทนใจสาวประเภทสองทั่วประเทศทุกๆคน อยากให้เข้าใจดอกไม้ปลอมๆอย่างพวกเธอ ถึงแม้ร่างจะเป็นชาย แต่หัวใจเธอคือผู้หญิงที่ต้องการความรัก ความจริงใจเหมือนคนอื่น หัวใจไม่ปลอมจ๊ะ

There will be people who object to the video's blatant misogynistic underpinnings. We have to realize there is a difference in every societies understanding of transsexualism and how linguistics is a multiplier.

Source empresasgayfriendly.com Thailand -. The video of the love story of a transsexual woman has reached more than 9 million views in just a few weeks .

The story is told through a Thai pop song titled "Transgender woman never lies" , played by Hiper Rsiam Vid . The message of the video is the normalization of gender diversity, but sins in his image and lyrics to show a submissive woman resulting certainly sexist.

The video, lasting 10 minutes, tells the struggle of a boy in love with his best friend in childhood; over time are reunited but one of them is now a gorgeous transsexual woman. They fall in love, but then the conflict arises when the transsexual reality of one of them is revealed.

How did it end this story of true love? (english subtitles)
New Korean cop thriller "A man on high heels" trailer

"Ji-wook is a cold-blooded detective who would brutally assault and stop at nothing to catch criminals. However, despite his perfectly masculine appearance, Ji-wook struggles with a secret desire to be a woman. At last, Ji-wook decides to get a sex-change. However, a gang Ji-wook had brutally arrested by force plots revenge against him. While Ji-wook resigns and secretly dreams of transforming into a real woman, people close to him get caught up in a conspiracy... and killed. When the one person he must protect, 'Jang-mi', also falls in danger, Ji-wook faces a crossroads in making his choice."

This review at Twitch films makes a lot assumptions based solely on the preview and the poster. The author feels its a great concept. Kind of violently revengeful for me but in the spirit of fair mindedness and non judgemental-ism, who knows? It could be good.Am i dating myself when I say I treasured my platforms in the 70's. I adored my wife for giving me those shoes (and her hand-me-down-clothes) long before I had ever heard of the word transgender.
Ohio state transgender inmate Whitney Lee wins fight to resume HRT

Ohio Transgender inmate Whitney Lee had been receiving HRT continuously since 1999, but those treatments were discontinued by the Department of Rehabilitation and Correction in February 2012.

Last month, a federal Judge Algenon Marbley issued a temporary order reinstating her treatments after a prison psychiatrist ruled that she wasn't transgender.After a two-day hearing, Judge Marbley ordered the state on Friday to permanently continue the treatments.

Lee had been receiving HRT while an inmate in federal prison. She is due to be released in October.

Source: The State.com